Cakes

  • Ordernar :

CAKE BANANA 450g

Mistura para preparo de Cake Banana.
 R$6,50

CAKE CENOURA 450g

Mistura para preparo de Cake Cenoura.
 R$8,00

CAKE CHOCOLATE 450g

Mistura para preparo de Cake Chocolate.
 R$7,00

CAKE FUBÁ 450g

Mistura para preparo de Cake Fubá.
 R$6,50

CAKE LARANJA 450g

Mistura para preparo de Cake Laranja.
 R$6,50

CAKE MILHO 450g

Mistura para preparo de Cake Milho.
 R$6,50

CAKE NEUTRO 450g

Mistura para preparo de Cake Neutro.
 R$6,50

CAKE PÃO DE MEL 450g

Mistura para preparo de Cake Pão de Mel.
 R$6,50

CAKE RED VELVET 450g

Mistura para o preparo de Cake Red Velvet.
 R$6,50

CAKE TAPIOCA 450g

Mistura para preparo de Cake Tapioca.
 R$8,00